Informace o projektu

Informace o projektu
Koncertní činnost ukrajinské menšiny v meziválečném Československu

Kód projektu
MUNI/FF-DEAN/1693/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je zaměřen na historické zmapování a následné kritické zhodnocení poměrně bohaté koncertní činnosti ukrajinské menšiny, která žila v Československu v období mezi světovými válkami. Výstupem projektu bude odborná studie otištěná v časopise Musicologica Brunensia. Navrhovaný projekt naváže na dosavadní bádání navrhovatele týkající se hudebníků a hudební kultury v meziválečném Československu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info