Informace o projektu

Informace o projektu
Aktuální problémy trestního práva a souvisejících oborů

Kód projektu
MUNI/A/1506/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Trestní právo je významné odvětví veřejného práva a neustále reaguje na nové jevy, situaci. V posledních letech či dekádách můžeme v českém trestním právu vysledovat jeho stále větší pronikání do ostatních právních odvětví. Recipročně k pronikání trestního práva do ostatních právních odvětví pak můžeme vysledovat pronikání jiných právních odvětví do práva trestního. Pro oblast trestního práva je v současnosti dále též typické, že čistě retributivní přístup k trestní justici, po stránce procesní charakterizován klasickým trestním řízením s rozsudkem na svém konci, nevyhovuje s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům sociologickým, kriminologickým a psychologickým soudobým potřebám trestní politiky. Dochází tak proto k rozmachu alternativ, ať už v právu hmotném či procesním.

Cílem projektu je důkladně analyzovat poznatky trestního práva, a to i v rámci přesahů do jiných právních odvětví či neprávních oborů souvisejících s trestním právem, jako je kriminalistika, kriminologie, penologie, sociologie, forenzní psychologie atd. Pozornost bude věnována vybraným oblastem trestního práva hmotného i procesního, jimiž jsou v oblasti práva hmotného zejména trestání a jeho efektivita, sankční systémy a trestní odpovědnost fyzické i právnické osoby, a v oblasti práva procesního pak především zvláštní způsoby řízení, možnosti využití mediace, dokazování či vazba.

Zmiňované průniky budou indikovány za pomoci systematické a komparativní analýzy nejen vnitrostátních pramenů, ale též těch zahraničních. Získané poznatky budou posléze zpracovány do podoby publikací ve formě článku v odborném periodiku či ve formě stati ve sborníku a rovněž budou prezentovány na odborných konferencích a obdobných akcích – vnitrostátních i zahraničních, a to tematicky korespondujících se zaměřením projektu specifického výzkumu.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info