Informace o projektu

Informace o projektu
Analýza vybraného sociálního problému v kontextu působení institucionální moci na konstrukci potřeb klientů v sociálních službách (ANSOCIN)

Kód projektu
MUNI/A/1538/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt Specifického výzkumu pro rok 2024 je zaměřený na problematiku diskursivních proudů v rámci komunikačních strategií a institucionální moci mezi sociálními pracovníky a jejich klienty. Cílem projektu je vytvořit dvě evaluační nebo analytické studie, zabývající se konstrukcemi potřeb klientů z perspektivy oficiální institucionální moci v oblasti pomáhajících profesí. Pro porozumění žité realitě jedince (klienta) je nutné znát podmínky jeho interpretace vlastní identity a zkušenosti se sociálními rolemi, které stvrzuje v rámci fungování v institucionálních strukturách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info