Informace o projektu

Informace o projektu
Absolventi SO Učitelství pro MŠ a pro 1. stupeň ZŠ jako začínající učitelé: očekávání, zkušenosti a reflexe (PPABSO)

Kód projektu
MUNI/A/1537/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt se zaměřuje na podporu badatelských aktivit studentů doktorského studijního programu Školní pedagogika, jejichž školitelé působí na katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty. Badatelské aktivity jsou koncentrovány kolem kohorty absolventů studijních programů Učitelství pro mateřské školy, Předškolní pedagogika a Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Projekt vytvoří příležitosti pro koncipování, realizaci a reflexi dílčích výzkumných aktivit zaměřených na očekávání začínajících učitelů vztažená ke vstupu do profese, mapování zkušeností získaných v adaptačním období a reflexi strategií uvádění do profese. Zároveň projekt vytváří příležitosti ke společným publikačním aktivitám studentů doktorského studijního programu a jejich školitelů. Využity jsou kvantitativní i kvalitativní metodologické přístupy ke sběru a analýze dat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info