Informace o projektu
ACTRIS-CZ RI 3 (ACTRIS-CZ RI 3)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.01.01/00/23_015/0008191
Období řešení
1/2024 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Projekt ACTRIS-CZ RI 3 povede k modernizaci a rozšíření přístrojového vybavení velké výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ, která je součástí Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR. Všechny kroky modernizace a rozšíření budou konány v souladu se záměry evropské infrastruktury ACTRIS ERIC; i) výběr sledovaných fyzikálních a chemických parametrů atmosférických polutantů a ii) pokrytí tematických okruhů ACTRIS. Všechny instalované přístroje a zařízení se budou řídít doporučeními ACTRIS ERIC s ohledem na technické požadavky při jejich výběru, jejich provozu – dodržení veškerých standardních operačních procedur doporučených konsorciem ACTRIS ERIC, odeslání získaných a validovaných dat do datového centra ACTRIS ERIC v souladu s datovou politikou ACTRIS.

RECETOX vstupuje do projektu svými aktivitami zaměřenými na transport atmosférického znečištění v Evropě, konkrétně akreditovanou Laboratoří stopové analýzy výzkumné infrastruktury RECETOX nabízející nejmodernější vybavení a zkušené pracovníky pro analýzu širokého spektra vzorků životního prostředí. Prostřednictvím centra RECETOX je NAOK součástí celosvětových sítí založených na pasivním vzorkování POPs GAPS (Global Atmosphere Passive Sampling Network) a MONET (POPs Passive Air Monitoring Network).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info