Informace o projektu
Rozšíření webového archivu KAFE pro účely oboru Vývoj počítačových her

Kód projektu
MUNI/33/0026/2024
Období řešení
2/2024 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Cílem projektu je rozšířit webový archiv videomateriálu KAFE laboratoře LEMMA o funkctionalitu vhodnou k reprezentaci a vnitřnímu fungování oboru Vývoj počítačových her Fakulty informatiky. Tato funkcionalita zahrnuje archivaci výstupů těchto oborů a jejich volitelné zveřejnění na internetu. Projekt navazuje na práci A. Štěpánka a J. Roseckého (MUNI/33/0744/2022).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info