Informace o projektu
Od odpadu ke zdroji - Recyklace popela z čistírenských kalů na rostlinné hnojivo bohaté na fosfáty (PHOS4PLANT)

Kód projektu
ATCZ00043
Období řešení
5/2024 - 4/2027
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
Universität für Bodenkultur Wien
K1-MET GmbH

Fosfor je nezbytným prvkem pro všechny živé organismy. Celosvětové zásoby fosforu jsou však omezené, a proto se recyklaci fosforu věnuje velká pozornost. Vzhledem k značnému významu v průmyslové výrobě hnojiv a potravinářském průmyslu a silné závislosti na dovozu je fosfor na seznamu kritických surovin EU. Popel po spalování odpadních čistírenských kalů je jedním z nejslibnějších druhotných zdrojů, protože obsahuje značné množství fosforu. Nevýhodou popela jako sekundárního zdroje fosforu je přítomnost těžkých kovů. Projekt PHOS4PLANT má za cíl optimalizovat procesy spalování čistírenských kalů a získat fosfor z popela pomocí biologického loužení. Pomocí bioelektrochemických procesů a frakčního srážení se z biologického výluhu oddělí těžké kovy a získaný biologicky dostupný fosfor bude aplikován jako hnojivo do půdy s vybranými užitkovými rostlinami. Poté budou sledovány růstové parametry jejich kořenového systému a nadzemní části stejně jako obsah těžkých kovů a mikrobiální diverzita v půdě a rostlinách.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  12 – Odpovědná spotřeba a výroba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info