Informace o projektu
Zdravotní a ekonomické výsledky včasné diagnózy demence: porozumění roli komorbidit

Kód projektu
NW24J-07-00064
Období řešení
5/2024 - 12/2027
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova
Alzheimerova nemoc, Zdravotní registry, Demence, Ekonomie zdravotnictví, Nákladová efektivnost, Včasná diagnóza, Veřejné zdraví, Spotřeba zdravotní péče, Komorbidity, Ekonomická evaluace, Zdravotní politka, Kvalita života spojená se zdravím, Rizikové fakt
Spolupracující organizace
Národní ústav duševního zdraví

Současná medicína nedokáže demenci zastavit ani zvrátit její průběh, ale včasné intervence zmírňují a oddalují její dopad na každodenní fungování. Jelikož tyto intervence také pomáhají lidem žijícím s demencí, aby věnovali dostatečnou pozornost svým komorbiditám a užívání léků, mohou omezit zdravotní problémy, které se primárně připisují jiným onemocněním. Přehlížení tohoto skrytého efektu podceňuje skutečný zdravotní a ekonomický přínos včasné intervence. Projekt identifikuje a kvantifikuje opomíjený, potenciálně preventabilní dopad demence na komorbidity, který je zničující pro osoby žijící s demencí a zatěžuje systém zdravotní péče. Kombinace analýzy založené na kvantitativních datech a zkušenosti osob žijících s demencí a jejich pečovatelů přináší komplexní poznatky pro klinickou praxi a politiky týkající se demence.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info