Informace o projektu
Detekce a klasifikace zranění ostrým předmětem ve forenzní antropologii

Kód projektu
MUNI/C/0052/2024
Období řešení
3/2024 - 2/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt se zabývá problematikou detekce, hodnocení a využití trasologických stop zanechaných na kostech modelového organismu (Sus scrofa domestica) řeznými nástroji. Dále řeší změny vlastností těchto stop působením vybraných tafonomických faktorů.
V experimentální studii budou na kostech vytvořena řezná poranění vybranými řeznými nástroji (různé druhy pil). Získané trasologické stopy budou poté makroskopicky a mikroskopicky zaznamenány pro 2D a 3D zobrazení. Následné hodnocení bude založeno na předpokladu, že fyzické vlastnosti řezných nástrojů korelují s charakteristikami trasologických stop. Cílem studie č. 1. je na základě vlastností stop klasifikovat a určit působící nástroje.
V navazující části bude část kostních vzorků vystavena působení tafonomických faktorů (např. vnější klimatické podmínky, teplota). Zde předpokládáme, že tafonomické procesy mají destruktivní vliv na integritu kostní tkáně a zachovalost trasologických stop. Ve svém důsledku pak znesnadňují klasifikaci působícího nástroje. Cílem studie č. 2 je popsat působení tafonomických faktorů na řezná poranění kostí a usnadnit jejich klasifikaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info