Informace o projektu
Analýza kvality biologického materiálu uloženého v Bance biologického materiálu MOÚ

Kód projektu
MUNI/C/0128/2024
Období řešení
3/2024 - 2/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt mé diplomové práce zaměřený na analýzu kvality biologického materiálu dlouhodobě uloženého v bance biologického materiálu (biobance) reaguje na vzrůstající potřebu zhodnocení vlivu času a způsobu skladování na kvalitu vzorků tkání pocházejících z lidského těla. Biobanka Masarykova onkologického ústavu (MOÚ), založená již v roce 2000, hraje, nejen na národní úrovni, důležitou roli ve shromažďování, uchovávání a poskytování lidského biologického materiálu a s ním spojených dat zejména od onkologických pacientů a významně tak napomáhá vývoji nových léčiv a diagnostických nástrojů. Protože neexistují práce, které by analyzovaly takto staré nativní vzorky lidských tkání, považuji za výzvu zhodnotit jejich kvalitu a následnou aplikovatelnost a zhodnotit reprodukovatelnost výsledků i na takto historickém biologickém materiálu. Výstupy mé diplomové práce mají potenciál významně přispět k pochopení vlivu dlouhodobého skladování na kvalitu materiálu v biobankách. Očekávám, že výsledky budou mít pozitivní dopad nejen na interní výzkumné aktivity, ale také zefektivní interoperabilitu v rámci biomedicínských projektů konsorciálního charakteru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info