Informace o projektu
Analýza biologie nových regulátorů WNT/PCP dráhy v daniu pruhovaném (WNTANIO)

Kód projektu
MUNI/C/0074/2024
Období řešení
3/2024 - 2/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Signální dráha Wnt/planární buněčné polarity (PCP) je klíčová jak ve vývojových, tak v nádorových procesech. S touto signální drahou se pojí množství proteinů a každým rokem se v této kaskádě objevují noví hráči. V naší laboratoři jsme na základě předchozích výsledků vytvořili seznam kandidátních účastníků Wnt/PCP dráhy. Pomocí modelového organismu dania pruhovaného a s využitím technologie CRISPR/Cas9, která umožňuje vyvolat ztrátu funkce proteinu, můžeme sledovat poruchami funkce Wnt/PCP ve vývoji u takových kandidátních proteinů a ověřit jejich zapojení do této signální kaskády. Studovat budeme vývojové defekty jako poruchy konvergentní extenze či poruchy polarizace ve smyslových orgánech postranní čáry. Jako součást projektu se též pokusíme o vytvoření reportérových linií, jež nám usnadní sledování těchto vývojových procesů. Cílem je tedy hlubší poznání vývojových procesů a proteinů, které jsou za nimi skryty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info