Informace o projektu

Informace o projektu
3D technológie vo výuke sprostredkovania umenia

Kód projektu
MUNI/C/0112/2024
Období řešení
3/2024 - 2/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

3D technológie v oblasti sprostredkovania umenia nie sú dnes novinkou. Od digitalizácie zbierok po interaktívne programy vo verejných inštitúciách nás výsledky práce s 3D technológiou neustále obklopujú. Avšak, ako boli odborníci a umelci vzdelaní v týchto technológiách, ktoré dnes aktívne využívajú? Kde získali schopnosti pracovať s touto novou technológiou, keď v ich dobe neexistovali žiadne edukačné programy ani kurzy? Dnes stále čelíme nedostatku kvalifikovaného personálu vo verejných inštitúciách, ktorý by bol schopný efektívne pracovať s týmito technológiami.

Súčasťou práce je vytvorenie predmetu, ktorý poskytne našim študujúcim komplexný prehľad o 3D technológiách a ich využití v rámci sprostredkovaní umenia a kultúry. Napríklad pedagógovia na školách by mohli sprostredkovať umelecké diela zo zahraničia, ku ktorým by inak ťažko získali prístup. Využitie tejto technológie pri koordinácii medzi umelcom a galériou v architektonickom plánovaní výstavy je dnes u velkých inštitúcií často podmienkou. V múzejnej a galerijnej praxi sa verejné inštitúcie už dnes snažia implementovať túto interaktívnu technológiu pre návštevníkov a potrebujú kompetentných zamestnancov. Vo výuke tohto predmetu by sa venovala pozornosť nielen samotným technickým aspektom práce s 3D nástrojmi, ale aj ich kreatívnemu a umeleckému využitiu.

V rámci tejto práce by som sa chcela zúčastniť kurzov, ktoré školia momentálnych záujemcov, aby som získala aktuálne požiadavky na zamestnancov z praxe. Taktiež by došlo k uskutočneniu rozhovorov s odborníkmi z praxe či už lektormi, pedagógmi alebo samotnými zamestnancami ktorí tuto technológiu využívajú. Ďalej získaniu ich názoru na odbornú kvalifikáciu, ktorú by mali mať naši študujúci, aj s ohľadom na vývoj tejto technológie v budúcnosti. V záverečnej časti diplomovej práce by boli na základe týchto skúseností vytvorené konkrétne ukážky v podobe hodín práce s 3D technológiami a príkladov projektov, ktoré budú slúžiť ako názorné príklady pre budúcich študujúcich. Týmto spôsobom by som chcela prispieť k vyššej kvalifikácii našich študujúcich v oblasti 3D technológií a zároveň pomôcť zmierniť nedostatok v odborných kompetenciách práce s touto technológiou a strachu z práce s ňou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info