Informace o projektu

Informace o projektu
„Malá“ muzea a jejich výstavní a edukační činnost (Mala muzea)

Kód projektu
MK1200/2024OMG
Období řešení
4/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Na vyspělý muzejní sektor a šíři možností spolupráce muzeí a škol se upozorňuje zejména v souvislosti s národními a dalšími velkými muzei. Neméně podnětným prostředím pro edukaci jsou muzea „malá“, obvykle lokální, komunitní instituce, soustřeďující svou sbírkotvornou a badatelskou činnost na region, v němž působí. Tento neopomenutelný fenomén a potenciál malých muzeí ve výstavní a edukační činnosti a jeho efekty pro školy a širší veřejnost jsou dosud nedostatečně zmapovány a v mnohých ohledech nedoceněny. Proto v rámci projektu vznikne publikace o této problematice, reflektující teorii i muzejní praxi v ČR v komparaci s mezinárodním vývojem, která bude distribuována do škol, fakultních knihoven, středních odborných škol pedagogických a do muzeí. Dále bude připravena cizojazyčná studie k vývoji a stavu malých muzeí v ČR a zaslána do oborově uznávaného zahraničního odborného periodika. O projektu zazní příspěvek na oborové konferenci pro muzejní pedagogy, studenty vysokých škol a další zájemce. Podpořen tak bude nejen rozvoj výchovy v kultuře, ale také celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků škol a muzeí.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info