Informace o projektu
Posílení kapacit ukrajinských akademiků v inovativním pedagogicko-psychologickém vzdělávání a výzkumu

Kód projektu
24-PKVV-UM-003
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Záměrem projektu je zvýšit kompetence akademických pracovníků 5 ukrajinských pedagogických fakult v inovativních přístupech a metodách a posílit meziuniverzitní spolupráce.
Projekt si klade dva cíle:
1) Tvorba a implementace společného kurzu „Pedagogicko-psychologická práce s žáky v náročných životních situacích“
2) Zvýšení kvalifikace akademických pracovníků v oblasti metod kvalitativního i kvantitativního výzkumu ve školství formou online kurzu a následného společného výzkumného šetření zaměřeného na oblast podpory žáků nacházejících se ve složitých životních situacích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info