Informace o projektu
Central And Eastern European Security Cooperation Cluster (CENTREPEACE)

Kód projektu
101159051
Období řešení
6/2024 - 5/2027
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
University of Helsinki
Peace Research Institute Oslo (PRIO)

In the wake of Russian aggression to Ukraine, the position of Central and Eastern Europe (CEE) in the security architecture of the EU has become essential. However, the voice of security research from the region is not well represented in security debates on the European and global level. The International Institute of Political Science of Masaryk University (IIPS) is perfectly positioned to address this disbalance, with its unique expertise of CEE in terms of area studies and outreach to policy sector. In recent years, the IIPS has achieved significant improvements in terms of publication output and ability to attract national funding. However, its academic and practical impact has yet to gain a significantly international dimension. By twinning with leading European research centres in security studies, we seek integrate the IIPS in international networks and increase its ability to obtain international grants, especially Horizon Europe (HE).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info