Informace o projektu

Informace o projektu
Vědecký seminář doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika se zaměřením na didaktiku dějepisu II

Kód projektu
MUNI/41/070/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Vědecký seminář, pedagogika, didaktika dějepisu

Záměrem semináře bude poskytnutí prostoru studentům doktorských studijních programů pro prezentaci výsledků vědecké práce realizované na katedře historie Pedagogické fakulty MU a pro následnou odbornou diskusi Předpokládá se přínos po stránce teoretické i praktické. Text zamýšlené publikace zprostředkuje odbornému zájemci nejen možnost nahlédnout do dílčích výsledků řešení problematiky zpracovávané jednotlivými doktorandy, ale i jejich vzájemné srovnání.

Výsledky

Cílem projektu bylo poskytnutí podpory tvůrčí činnosti studentů doktorských studijních programů pro aktivní prezentaci výsledků vědecké práce realizované na katedře historie Pedagogické fakulty MU. Vydání publikace (t. č. v tisku), které představuje další dimenzi podpory prezentace výsledků problematiky zpracovávané jednotlivými doktorandy. Výsledky projektu naplnily očekávané cíle.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info