Informace o projektu
Buněčná stěna kvasinek jako extracelulární matrix: cytoskelet a stěnové funkce

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA204/00/0394
Období řešení
1/2000 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Z hlediska svého původu, chemického složení a struktury může být buněčná stěna považována za extracellulární matrix, doklady o jejím strukturálním a funkčním spojení s cytoplazmou však stále chybí. Cílem projektu je objasnit vztahy cytoskeletálních komponent - aktinu a mikrotubulů - a buněčné stěny za situací, kdy buněčná stěna roste, vytváří se de novo nebo se zvyšuje její turnover, tj. při vegetativním růstu buňky, při sexuálním párování, při sporulaci a v průběhu regenerace protoplastů. Budou hledány spojovací články mezi cytoplazmou a buněčnou stěnou ve smyslu transmembránových proteinů typu integrinů, dále molekuly typu linkerů mezi cytoskeletem a transmembránovými proteiny a rovněž interakce mezi těmito proteiny a stěnovými polymery. Jako modely budou použity pučící kvasinky Saccharomyces cerevisiae a příčně se dělící Schizosaccharomyces pombe za různých fází životního cyklu a protoplasty těchto buněk regenerující buněčnou stěnu.

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info