Informace o projektu
Mikrobiální transformace organických polutantů ve směsích

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA204/00/P095
Období řešení
1/2000 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je přispět k objasnění biotransformace směsí organických polutantů. Výzkum bude zaměřen především na nitrované aromatické látky - projekt navazuje na předešlé studium biodegradace nitroaromátů na našem pracovišti. Mikrobiální přeměny organických polutantů jsou významně ovlivňovány přítomností dalších organických látek. Četné studie se věnují biodegradaci jednotlivých organopolutantů, ale znalosti o průběhu mikrobiálních degradací směsí organických látek jsou méně obsáhlé. Přitom na kontaminaci prostředí se běžně podílí heterogenní směsi organopolutantů. Mikroorganismy vybavené schopností degradovat souběžně několik polutantů přítomných ve směsi je možno s úspěchem využít k bioremediacím. Cílem projektuje je: popsat přeměny organických látek (nitroaromátů a látek s podobnou chemickou strukturou) přítomných ve směsi, a to mikroorganismy, které byly již dříve izolovány pro svoje degradační schopnosti; izolovat (ev. vybrat) mikroorganismy se schopností souběžně odbourávat několik polutantů.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info