Informace o projektu

Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií (CLIL do škol)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/1.1.00/08.0005
Období řešení
11/2009 - 10/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je vytvoření souboru metodických materiálů a metodických postupů pro zavádění prvků anglického jazyka (CLIL) do všech vyučovacích předmětů na II.stupni ZŠ a v nižším stupni víceletého gymnázia. Do projektu budou zapojeni učitelé z praxe zmíněných typů škol ze 3 krajů, kteří na základě přesně stanovených pravidel sestaví vhodnou slovní zásobu, ta bude odborníky z VŠ přeložena do angličtiny, opatřena metodickými doporučeními a ozvučena rodilými mluvčími. Pilotní verze vzniklých materiálů pro jednotlivé okruhy a klíčové kompetence bude na školách testována a evaluována. Komunikace týmu bude probíhat on-line prostřednictvím LMS Moodle. Výsledné metodické sešity s anglickou slovní zásobou, výslovností a ukázkami hodin na DVD budou v písemné a on-line verzi. Pro zájemce o zavádění CLIL do výuky budou v poslední fázi uspořádány metodické semináře s ukázkami možností práce a konference. Vzniklé materiály budou po skončení projektu zpřístupněny pedagogické veřejnosti v naší zemi.

Publikace

Počet publikací: 43


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info