Informace o projektu

Internetová encyklopedie dějin Brna (IEDB)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/12.0053
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
WWW stránky projektu
http://www.encyklopedie.brna.cz
Klíčová slova
encyklopedie, archeologie, Brno, Jihlava
Spolupracující organizace
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Archaia Brno o.p.s.
Střední škola umění a designu
Muzeum města Brna

Cílem projektu je vytvoření internetové komunikační platformy mezi vědeckovýzkumnými a vzdělávacími institucemi formou společného, obecně platného programového modulu směřujícího ke vzniku databáze mapující archeologické situace na území Brna a Jihlavska. Tato databáze nabídne přehlednou orientaci ve výsledcích archeologických výzkumů a poskytne tak dotčeným subjektů soukromého sektoru a veřejné správy možnost kvalitnější ochrany archeologických lokalit i jejich začlenění do urbanistických celků. Dalším z spektů je vytvoření kontaktního místa jako centra komunikace mezi vědeckovýzkumnými a vzdělávacími institucemi na straně jedné a širokou veřejností, stavebníky a státní správou na straně druhé. Rozvíjení takto nastavené komunikační základny je podpořeno zapojením studentů VOŠ a VŠ do vzájemné výměny oborových informací prostřednictvím studentského programového modulu. Vytvářené programové moduly jsou součástí širšího projektu Internetové encyklopedie dějin Brna vytvářené dlouhodobě početným autorským kolektivem pracovníků řady brněnských vědeckovýzkumných a kulturně vzdělávacích institucí. Pro oblast Jihlavska vznikne z pohledu uživatele samostatné encyklopedické prostředí.

Publikace

Počet publikací: 1