Informace o projektu

Informace o projektu
Internetová encyklopedie dějin Brna (IEDB)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/12.0053
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
WWW stránky projektu
http://www.encyklopedie.brna.cz
Klíčová slova
encyklopedie, archeologie, Brno, Jihlava
Spolupracující organizace
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Ústav archeologické památkové péče v Brně
Muzeum Vysočiny
Archaia Brno o.p.s.
Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská
Muzeum města Brna

Cílem projektu je vytvoření internetové komunikační platformy mezi vědeckovýzkumnými a vzdělávacími institucemi formou společného, obecně platného programového modulu směřujícího ke vzniku databáze mapující archeologické situace na území Brna a Jihlavska. Tato databáze nabídne přehlednou orientaci ve výsledcích archeologických výzkumů a poskytne tak dotčeným subjektů soukromého sektoru a veřejné správy možnost kvalitnější ochrany archeologických lokalit i jejich začlenění do urbanistických celků. Dalším z spektů je vytvoření kontaktního místa jako centra komunikace mezi vědeckovýzkumnými a vzdělávacími institucemi na straně jedné a širokou veřejností, stavebníky a státní správou na straně druhé. Rozvíjení takto nastavené komunikační základny je podpořeno zapojením studentů VOŠ a VŠ do vzájemné výměny oborových informací prostřednictvím studentského programového modulu. Vytvářené programové moduly jsou součástí širšího projektu Internetové encyklopedie dějin Brna vytvářené dlouhodobě početným autorským kolektivem pracovníků řady brněnských vědeckovýzkumných a kulturně vzdělávacích institucí. Pro oblast Jihlavska vznikne z pohledu uživatele samostatné encyklopedické prostředí.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info