Informace o projektu
Kinetika precipitace karbidů v Cr-Mo ocelích

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA106/00/0855
Období řešení
1/2000 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Vysoké učení technické v Brně

Předložený projekt si klade za cíl současné teoretické i experimentální studium kinetiky karbidických reakcí, včetně konečných rovnovážných stavů, ve stávajících i v nově vyvíjených Cr-Mo-(V, W) ocelích. Získaná data umožní určit vliv chemického složení a výchozího strukturního stavu na změny v chemickém a fázovém složení fází precipitujících v průběhu dlouhodobého žíhání resp. exploatace. V experimentální části bude studována kinetika karbidických reakcí (500-700 oC/ až 10 000 h) v nízko- až vysokolegovaných Cr-Mo-(V,W) ocelích. Bude použito jak komerčních ocelí (nízkolegované Cr-Mo-V a Cr-Mo-V-W oceli až po 2.105 h exploatace při teplotách 500 až 510 oC a ve stavech tepelně přepracova- ných, modikace vysocelegované 9Cr-1Mo oceli), tak na slitinách modelových se středními obsahy Cr a Mo. Hlavním cílem teoretické části bude doplnění a upřesnění výpočtů termodynamických rovnováh v systémech Fe-Cr-Mo-X-C.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info