Informace o projektu
Kvantové zpracování informací

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA201/01/0413
Období řešení
1/2001 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Výzkum v oblasti kvantového zpracování informací (QSI) patří v současnosti k nejatraktivnějším a nejsledovanějším oblastem vědy. V této oblasti je velmi široký diapazon problémů. Od hluboko filozofických problémů k velmi náročným experimentálním a implem entačním problémům. Cílem projektu je jednak pracovat na syntéze současných základních problémů, konceptů, metod a výsledků v oblasti QSI, a současně realizovat výzkum v některých fundamentálních oblastech QSI. Jedná se zejména o výzkum v oblasti kvantov ých automatů, kvantového entanglování, syntézy kvantových objektů, univerzálních kvantových operátorů a zevšednění kvantového sdílení tajemství. Oba uvedené cíle úzce souvisí a navazují na předcházející úspěšné výsledky a produkty řešitelů v předcházejí cím období.

Publikace

Počet publikací: 30


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info