Informace o projektu

Processes influencing democratic ownership and participation (PIDOP) (PIDOP)

Logo poskytovatele
Kód projektu
225282
Období řešení
5/2009 - 4/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
WWW stránky projektu
http://ivdmr.fss.muni.cz/info/view.php?cisloclanku=2009111902
Klíčová slova
občanství, politická a občanská paricipace, psychologické procesy, politické instituce
Spolupracující organizace
Ankara Universitesi
Odpovědná osoba Dr. Tulin Sener
Faculdade de Psicologia Uni Porto
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Odpovědná osoba prof Peter Noack
Örebro universitet
Odpovědná osoba prof Erik Amna
The Queen's University of Belfast
Odpovědná osoba prof Evanthia Lyons
Universidade do Porto
Odpovědná osoba Isabel Menezes PhD.
Universita di Bologna
Odpovědná osoba prof Bruna Zani
Université de Liege
Odpovědná osoba Michel Born PhD.
University of Surrey
Odpovědná osoba prof. Martyn Barrett

PIDOP je mezinárodní výzkumný projekt financovaný Evropskou komisí v rámci 7. rámcového programu. Je zaměřen na zkoumání procesů, které ovlivňují demokratické občanství a participaci v osmi Evropských zemích – Belgii, České republice, Itálii, Německu, Portugalsku, Švédsku, Turecku a Velké Británii. Projekt je interdisciplinární povahy a vychází z oborů psychologie, politologie, sociologie, sociální politiky, a pedagogiky.
Projekt se zaměřuje na zkoumání 1) kontextuálních faktorů působících na makro úrovni (historické, politické a ekonomické vlivy a působení volebních systémů), 2) přímých sociálních faktorů (vliv rodiny, vzdělávání a médií) a 3) psychologických faktorů (kognitivní faktory, motivace, postojů a identity), které podporují občanskou a politickou angažovanost a participaci či naopak od ní jedince odrazují. Východiskem výzkumu je studium psychologie jednotlivců a tak se zaměřuje hlavně na zkoumání psychologických procesů, které představují mechanismus, skrze nějž působí přímé sociální a kontextuální (makro úrovňové) faktory na občanskou a politickou angažovanost a participaci.
Empirický výzkum bude mít několik etap a bude zasahovat několik oblastí. Bude se věnovat analýze individuálních dat týkajících se občanské a politické angažovanosti, jež jsou dostupná z mezinárodních dotazníkových šetření. V další oblasti se zaměří na čtyři cílové skupiny – mladé lidi, ženy, minority a imigranty – u kterých se často projevuje nízká občanská a politická angažovanost. Zároveň se výzkum bude věnovat tomu, jak se politická a občanské angažovanost manifestuje na regionální, národní a evropské úrovni.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info