Informace o projektu

Processes influencing democratic ownership and participation (PIDOP) (PIDOP)

Logo poskytovatele
Kód projektu
225282
Období řešení
5/2009 - 4/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
WWW stránky projektu
http://ivdmr.fss.muni.cz/info/view.php?cisloclanku=2009111902
Klíčová slova
občanství, politická a občanská paricipace, psychologické procesy, politické instituce
Spolupracující organizace
The Queen University of Belfast
Universidade do Porto
Université de Liege
Universita di Bologna
Friedrich-Schiller-Universität Jena
University of Surrey
Örebro universitet
Ankara Universitesi

PIDOP je mezinárodní výzkumný projekt financovaný Evropskou komisí v rámci 7. rámcového programu. Je zaměřen na zkoumání procesů, které ovlivňují demokratické občanství a participaci v osmi Evropských zemích – Belgii, České republice, Itálii, Německu, Portugalsku, Švédsku, Turecku a Velké Británii. Projekt je interdisciplinární povahy a vychází z oborů psychologie, politologie, sociologie, sociální politiky, a pedagogiky.
Projekt se zaměřuje na zkoumání 1) kontextuálních faktorů působících na makro úrovni (historické, politické a ekonomické vlivy a působení volebních systémů), 2) přímých sociálních faktorů (vliv rodiny, vzdělávání a médií) a 3) psychologických faktorů (kognitivní faktory, motivace, postojů a identity), které podporují občanskou a politickou angažovanost a participaci či naopak od ní jedince odrazují. Východiskem výzkumu je studium psychologie jednotlivců a tak se zaměřuje hlavně na zkoumání psychologických procesů, které představují mechanismus, skrze nějž působí přímé sociální a kontextuální (makro úrovňové) faktory na občanskou a politickou angažovanost a participaci.
Empirický výzkum bude mít několik etap a bude zasahovat několik oblastí. Bude se věnovat analýze individuálních dat týkajících se občanské a politické angažovanosti, jež jsou dostupná z mezinárodních dotazníkových šetření. V další oblasti se zaměří na čtyři cílové skupiny – mladé lidi, ženy, minority a imigranty – u kterých se často projevuje nízká občanská a politická angažovanost. Zároveň se výzkum bude věnovat tomu, jak se politická a občanské angažovanost manifestuje na regionální, národní a evropské úrovni.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info