Informace o projektu
Hlavní rezidence knížat Liechtensteinů na Moravě

Kód projektu
MUNI/21/MIL/2010
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem předkládaného projektu se stala snaha nově a celistvěji zhodnotit okolnosti stavebního vývoje hlavních liechtensteinských rezidencí na Moravě (Valtic a Lednice) v co nejširším kulturněhistorickém kontextu. Současný stav bádání o daných objektech vykazuje dosud značně torzovitou podobu, a proto se jedním z ústředních záměrů projektu stal výzkum v nově centralizovaných fondech liechtensteinského archivu ve Vídni, jehož potenciál nebyl dosud odborně využit. Projekt počítá se skutečností, že výsledky studia stavebních účtů, inventářů i pramenů osobní povahy a jejich kritické zhodnocení a interpretace ve vztahu ke stavebnímu vývoji rezidencí a jejich uměleckému vybavení, budou v textové podobě připraveny pro publikování v odborném periodiku.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info