Informace o publikaci

Fast identification of biominerals by means of stand-off laser-induced breakdown spectroscopy using linear discriminant analysis and artificial neural networks

Logo poskytovatele
Název česky Rychlá identifikace biominerálů pomocí stand-off spektrometrie laserem buzeného plazmatu s použitím lineární diskriminační analýzy a umělých neuronových sítí
Autoři

VÍTKOVÁ Gabriela NOVOTNÝ Karel PROKEŠ Lubomír HRDLIČKA Aleš KAISER Jozef NOVOTNÝ Jan MALINA Radomír PROCHAZKA David

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Spectrochimica Acta B
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0584854712001279
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.sab.2012.05.010
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova Stand-off LIBS; PCA; LDA; ANN; Biominerals; Geomaterials; Archeology
Popis Zaměřením práce je porovnání dvou vybraných statistických technik použitých pro identifikaci archeologických materiálů na základě jejich spekter získaných dálkovou spektroskopií laserem buzeného plazmatu (stand-off LIBS). Zpracování dat s pomocí lineární diskriminační analýzy (LDA) a s pomocí umělých neuronových sítí (ANN) bylo použito pro spektra 18-ti různých vzorků z nichž některé byly archeologické objekty a některé recentní vzorky. Jednalo se o 7 typů materiálů (škeble, omítka, cihly, půdní tablety, keramika, zuby a kosti). Jako vstupní data byly použity PCA komponenty. Tato metoda může urychlit a zjednodušit identifikaci vzorků během archeologických vykopávek, která je v současné době obtížná a časově náročná.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info