Informace o publikaci

Hledání práce jako jedna z dovedností řízení profesní a vzdělávací dráhy u dospělých

Autoři

HLOUŠKOVÁ Lenka

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Znalosti a dovednosti vztažené k vytváření a řízení kariéry jsou pojmenovávány jako dovednosti řízení profesní a vzdělávací dráhy. V příspěvku je zaměřena pozornost na jednu dílčí dovednost z dovedností řízení profesní a vzdělávací dráhy, konkrétně na dovednost hledání práce u dospělých ve věku 18-60 let. Dovednost hledání práce je popsána skrze způsoby, které čeští dospělí využívají při hledání práce a skrze způsoby, které dospělí považují za efektivní pro nalezení práce. Charakteristika dovednosti hledání práce u různých skupin dospělých vychází z dat sebraných prostřednictvím dotazníkového šetření v roce 2011 na reprezentativním vzorku dospělé populace v ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info