Informace o publikaci

Holocentric Chromosomes

Název česky Holocentrické chromosomy
Autoři

BUREŠ Petr ZEDEK František MARKOVÁ Michaela

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Shrnující kapitola o holocentrických chromosomech, které se liší od běžnějších monocentrických chromosomů způsobem připojování mikrotubulů dělícího vřeténka na kinetochor pokrývající celou délku chromosomu během mitózy.Výskyt holocentrických chromosomů u rostlin je rovněž pojednán v této kapitole, jakožto i popis struktury jejich chromatinu a jejich chování během mitózy a meiosy. Procesy a mechanismy, které ovlivňují evoluci holocentrických karyotypů jsou také v kapitole prezentovány.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info