Informace o publikaci

K začátkům psychologické diagnostiky v českých zemích

Autoři

ŠVANCARA Josef

Rok publikování 2011
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Příspěvek podává osobní pohled autora na začátky psychologické diagnostiky v českých zemích po roce 1950, kdy se také sám podílel v různých odborných pozicích a funkcích na řadě aktivit směřujících k posílení odborné kompetence psychologů ve zdravotnictví, v sociální péči a v poradenství. Průkopníky v této oblasti byli také psychologové pracující v tehdejších Sociodiagnostických ústavech (1948-1952). K dokumentům o přístupech a výsledcích prací prvních psychologů u nás, patří také kniha Diagnostika psychického vývoje (J. Švancara a kol., 1. vydání 1970). Prezentace ilustrují osnovu publikace, přehled kapitol a jejich autory. Vydání této knihy bylo v té době ztíženo některými předsudky vůči kompetenci psychologů v oblasti diagnostiky. Některé kapitoly této knihy jsou dokladem o vývoji přístupů a metod v psychologické diagnostice a ve výzkumu za dvě předchozí desetiletí. Při nedostatku zahraniční literatury v té době měl připojený soupis testových metod značnou informační hodnotu. Autor v té době propagoval integraci experimentální metody do řešení úkolů, které vyvstávají v psychologické praxi. Stručně jsou naznačeny postuláty tohoto přístupu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info