Informace o publikaci

Sem, sem Děťátko – kritická edice české barokní písně

Autoři

KOSEK Pavel ŠKARPOVÁ Marie SLAVICKÝ Tomáš

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Listy filologické
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova Fridrich Bridelius; hymnography; hymn-books; Czech Baroque poetry; Baroque Czech language; Christmas carols; editology; textology
Popis Příspěvek představuje ukázku z chystané kritické edice kancionálku adventních a vánočních písní Jesličky. Staré nové písničky (Praha 1658) významného českého barokního básníka Fridricha Bridelia. Tato edice vzniká v rámci projektu Jesličky, staré nové písničky (Fridrich Bridelius, 1658) – mezioborově koncipovaná kritická edice (GAČR, 406/10/1454). Základní východiskem této edice je pojetí duchovní písně jako nedílného textově-hudebního útvaru: autoři se tak hlásí k programu důsledně filologicko-muzikologického hymnologického výzkumu, formulovaného počátkem 40. let 20. století A. Škarkou a V. Helfertem. Ediční zásady plánované edice, včetně její struktury, demonstrují autoři na modelovém příkladu písně Sem, sem Děťátko, která je nejen kontrafaktem, ale zároveň i svébytným českým přebásněním německé písně O Jesulein zart, das Kriplein ist hart Friedricha von Spee. Příspěvek obsahuje vlastní edici textové a hudební stránky této písně, doprovodný komentář (textově kritické a hudebně kritické poznámky, vysvětlivky), stručnou charakteristiku geneze písně (určení možné německé předlohy) a její recepce v českém prostředí, vysvětlení transkripčních zásad použitých při přípravě textových a hudebních částí edice, faksimili editované písně a ukázky písňových textů, jež vykazují k editované písni nejzajímavější textové a hudební vazby.
Související projekty: