Informace o publikaci

Nové přístupy k odpisování dlouhodobého hmotného majetku

Autoři

HÝBLOVÁ Eva KŘÍŽOVÁ Zuzana

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Citace
Klíčová slova Property, plant and equipment; depreciation; component depreciation.
Popis Odpisy vyjadřují postupné opotřebení dlouhodobého majetku, zabezpečují postupný přenos hodnoty majetku do nákladů a jsou významným zdrojem interního financování podniku. V případě, kdy jednotlivé součásti majetku mají různou dobu použitelnosti, mohou odpisy vyjádřit opotřebení majetku zjednodušeně. Správný výsledek lze docílit výběrem a použitím vhodné metody. Článek se zabývá metodou komponentního odepisování a jejím vlivem na výsledek hospodaření a základ daně.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info