Informace o publikaci

Strategické řízení krajské samosprávy

Autoři

BAKOŠ Eduard FIŠER Pavel PÓČ David ŠELEŠOVSKÝ Jan

Rok publikování 2012
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Publikace představuje jeden z možných přístupů strategického řízení na úrovni krajské samosprávy na příkladu Jihomoravského kraje. První kapitola vymezuje krajskou samosprávu v ČR, její legislativní ukotvení, objasňuje roli krajů z aspektu územní decentralizace veřejné správy a evropských standardů. Současně explikuje veřejné politiky krajské samosprávy a jejich management s důrazem na konceptualizaci, implementaci a disponibilní instrumentárium využívané aktéry krajské samosprávy. Druhá kapitola osvětluje principy strategického řízení a fáze strategického managementu a dále se podrobněji zabývá strategickými a programovými dokumenty krajské samosprávy jako klíčovým nástrojem řízení. V tomto smyslu klasifikuje a definuje jednotlivé typy sledovaných dokumentů, určuje jejich místo a význam ve struktuře disponibilního instrumentária krajské samosprávy. Definuje rovněž vztah k celostátním strategickým a programovým dokumentům a příslušným dokumentům evropské provenience. Třetí kapitola se zaměřuje na diskusi k pojetí lidských zdrojů, lidského potenciálu a lidského kapitálu v interpretaci různých teoretických škol a proudů a následně se soustřeďuje na vybraný dokument strategického charakteru, na jehož příkladu prezentuje jak způsob tvorby strategického dokumentu, tak i způsob jeho implementace. Prezentovaným dokumentem je strategie lidských zdrojů na úrovni ČR i krajů. Čtvrtá kapitola představuje případovou studii ve formě stručné verze konkrétního programového dokumentu Jihomoravského kraje, kterým se realizuje Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje. Dokladuje tak SWOT analýzu Jihomoravského kraje v oblasti lidských zdrojů, přehled navržených priorit a opatření Krátkodobého realizačního plánu strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012 – 2013.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info