Informace o publikaci

Právní a etická regulace médií

Autoři

ŠKOP Martin

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kapitola se věnuje právní a etickým aspektům regulace on-line žurnalistiky a žurnalistiky v tištěných médiích.
Související projekty: