Informace o publikaci

Pohledy na smrt očima řeholních sester

Autoři

DOHNALOVÁ Zdeňka

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Český lid - Etnologický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www https://www.jstor.org/stable/42640513?seq=1#metadata_info_tab_contents
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova nun nurse client nursing home death dying
Popis Cílem předloženého textu je hledání odpovědi na výzkumnou otázku: Jaký je pohled řeholních sester na smrt, na umírající a na zesnulé? Autorka zde předkládá dílčí výsledky kvalitativního výzkumu, který realizovala s řeholními sestrami zaměstnanými v jednom z domovů pro seniory na pozici všeobecných sester. V článku je pojednáno o náhledu řádových sester na životní situaci osob na sklonku života a na okolnosti vztahující se k jejich profesnímu působení s touto cílovou skupinou. Autorka dále prezentuje zjištěný pohled řádových sester na zesnulé a zaznamenání specifik jejich práce s těly zemřelých. Z výsledků výsledků vyplynulo, že sestry vnímají smrt jako událost zahalenou tajemstvím, tvořící součást jejich a našich životů a znamenající návrat k Bohu; i přes tyto vesměs pozitivní konotace je pro ně smrt rovněž důvodem k obavám.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info