Informace o publikaci

Vliv ekologických faktorů na složení společenstva máloštětinatých opaskovců "Oligochaeta" (Clitellata) v rybničním ekosystému

Autoři

OŠLEJŠKOVÁ Marie SCHENKOVÁ Jana SYCHRA Jan

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Hlavním cílem této studie bylo popsat druhovou strukturu taxocénu „Oligochaeta“ a vyhodnotit závislost jeho distribuce na ekologických faktorech. Odběry proběhly na jaře a na podzim roku 2006. V rámci studie byly sledovány dvě rybniční soustavy, na Českomoravské vrchovině a na jižní Moravě, přičemž vzorkováno bylo celkem 13 rybníků. Na každém rybníce byly vzorky odebírány kvantitativními metodami ve dvou odlišných mezohabitatech: litorálu s emezními porosty makrofyt (Gerkingův rámový odběrák) a profundálu, tedy pásma pod volnou hladinou (Ekman – Birge drapák). Jejich distribuci nejvíce ovlivňovala hloubka v místě odběru, relativní délka linie rákosin (%), průhlednost a konduktivita vody.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info