Informace o publikaci

Role of residual sexuality in apomictic plants: detection, rate and manifestation in populations of Pilosella (Asteraceae, Lactuceae)

Název česky Význam residuální sexuality v populacích apomiktických jestřábníků z podrodu Pilosella
Autoři

KRAHULCOVÁ Anna ROTREKLOVÁ Olga KRAHULEC František

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Vliv fakultativně apomiktických mateřských rostlin na rozmanitost populace byla hodnocena v sedmi hybridních rojích ve střední Evropě. Rodičovské rostliny byly apomiktické (P. bauhini nebo P. aurantiaca) a sexuální (P. officinarum), z hlediska ploidní úrovně byly tetraploidní (P. aurantiaca, P. officinarum a P. bauhini), pentaploidní (P. bauhini, P. officinarum), nebo hexaploidní (P. officinarum, P. bauhini). U rostlin z terénu byly hodnocena ploidie, reprodukční systém, morfologické znaky, klonální struktura a cp-DNA haplotypy. Reprodukční systém byl hodnoceny pomocí průtokové cytometrie nažek. Potomstvo bylo hodnoceno na základě morfologické podobnosti a podobnosti reprodukčních systémů a ploidní úrovně. Potomstvo odlišné od mateřských rostlin vzniklo buď sexuálně nebo prostřednictvím haploidní partenogeneze. Variabilita ploidní úrovně potomstva byla vyšší u matek s apomiktickým reprodukčním systémem. Tento efekt byl prokázán při hodnocení nažek i při hodnocení dopěstovaných semenáčků. Apomiktické rostliny tvořily ve všech zkopuamných populacích často 2n + n hybridy. Tito polyploidní kříženci vykazovali ve všech populacích shodu ve způsobu reprodukce: produkovali polyhaploidní, sexuální a apomiktické potomstvo v různám poměru. Zbytková sexualita apomiktů se uplatnila i při experimentální hybridizaci. Zpětné nebo opakované křížení vede v populacích ke vzniku komplikovaných hybridních rojů, v nichž koexistuje řada cytotypů a morfotypů. Převažuje v nich introgresse k sexuálnímu druhu P. officinarum.
Související projekty: