Informace o publikaci

Přijatá novela stavebního zákona

Autoři

KLIKOVÁ Alena

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Konference ExFoS - XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Building Act-Territorial Planning-Building Permits-Acceptance-Use of Buildings
Popis Příspěvek je věnován tzv. velké novele stavebního zákona č. 350/2012 Sb., která zásadně mění řadu postupů stavebních úřadů a všech dotčených osob. Velká novela stavebního zákona nabývá účinnosti ke dni 1. 1. 2013 a obsahuje změny, které by měly přinést zjednodušení a zpřesnění jednotlivých postupů při umísťování a povolování staveb. Změny stavebního zákona jsou většího rozsahu a postihují téměř celý stavební zákon. Vzhledem k jejich rozsahu se příspěvek zaměřuje pouze na některé změny týkající se pojmů a definic a dále na změny v oblasti územních řízení a okrajově se zmíní o některých v rámci povolování realizace staveb, včetně ohlašování.