Informace o publikaci

Počet žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím v triede ako faktor determinujúci komunikačné a sociálne interakcie

Autoři

HREBEŇÁROVÁ Lucia

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Výchova ako proces vzájomného pôsobenia jej aktérov je priestorom pre vzájomnú interakciu a komunikáciu. Príspevok prezentuje výsledky analýzy výskytu komunikačných a sociálnych interakcií, druhu komunikačných partnerov a stavu správania u žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím v špeciálnych základných školách na Slovensku z hľadiska počtu žiakov v triede. Vo výskume bola použitá výskumná metóda štruktúrovaného nepriameho pozorovania na súbore 36 žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím. Sledované premenné boli systematicky zaznamenávané a kódované. Prezentované výsledky sú súčasťou rozsiahlejšieho výskumu dizertačnej práce autorky, ktorý hodnotí vybrané determinanty edukácie žiakov s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím na Slovensku v segregovaných a inkluzívnych podmienkach.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info