Informace o publikaci

Morfologicko-syntaktická rovina u žáků se specifickými poruchami učení

Autoři

ŠIRMEROVÁ Zuzana

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Předkládaná kapitola představuje dílčí výsledky pilotního výzkumného šetření zabývajícího se problematikou narušené komunikační schopnosti u žáků se specifickými poruchami učení. Do popředí se dostávají jednotlivé jazykové roviny řečového projevu žáků se specifickými poruchami učení, v tomto případě zaměřené zejména na rovinu morfologicko-syntaktickou. Prezentovány jsou dílčí výsledky komplexnějšího výzkumného šetření, které se zaměřuje na úroveň morfologicko-syntaktické jazykové roviny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info