Informace o publikaci

Zur Nützlichkeit des Morphem-Begriffes in der Deutschlehrerausbildung (DaF)

Název česky K užitečnosti pojmu "morfém" při přípravě učitelů německého jazyka
Autoři

WAGNER Roland Anton

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bruenner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova introduction to linguistics; linguistic terminology; morpheme; morph; German as a foreign language; German morphology;
Přiložené soubory
Popis V článku jsou uvedeny argumenty proti používání pojmu „morfém“ v úvodních seminářích určených studentům německého jazyka v učitelských studijních programech. Hlavními důvody proti používání tohoto pojmu jsou (a) známé potíže při aplikaci na konkrétní jazykový materiál, zejména když jde o němčinu, (b) vývoj lingvistiky v posledních 40 letech, který vedl k tomu, že strukturalistický přístup operující s pojmem „morfém“ pozbyl svého vedoucího postavení v jazykovědě, (c) absence pojmu „morfém“ ve většině příruček a učebnic používaných pro praktické účely ve výuce němčiny jako cizího jazyka. V článku se doporučuje nahradit pojem „morfém“ teoreticky neutrálními pojmy jako „kmen“ nebo „přípona“.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info