Informace o publikaci

Regula iuris – její zrod a vliv na novověké právo

Logo poskytovatele
Autoři

FRÝDEK Miroslav

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Law, regula iuris, legal rules, principles, civil law, codification
Popis Jedním z vlivů římského práva na novověké kodifikace občanského práva jsou právě i právní pravidla regula iuris, které se v současné praxi označují jako právní zásady či principy. Konferenční příspěvek analyzuje právní pravidlo regula iuris, které byly vytvořeny buďto z textů právní normy nebo byly vytvořeny jurisprudencí. Příspěvek se snaží vysvětlit a poukázat na povahu právních pravidel a na povahu římskoprávních textů ze kterých byly vyvozeny. Cílem příspěvku je poukázat na to, že cílem římské jurisprudence nebylo vytvářet právní zásady, ale cílem byla snaha o vyřešení specifických právních situací. Právní zásady a pravidla tak, jak je známe dnes, byly vytvořeny až v době práva justiniánského a v době recepce římského práva, kdy byly vytrženy z původního kontextu a byla dána jim povaha obecných pravidel.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info