Informace o publikaci

gamma-Fe2O3 Nanopowders Synthesized in Microwave Plasma and Extraordinarily Strong Temperature Influence on Their Mossbauer Spectra

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Nanoprášky gamma-Fe2O3 syntetizované v mikrovlnném plazmatu a vyjimečně výrazná teplotní závislost jejich Mossbauerova spektra
Autoři

DAVID Bohumil PIZUROVA Nadežda SCHNEEWEISS Oldřich SANTAVA Eva KUDRLE Vít JAŠEK Ondřej

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www web publikace
Doi http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2012.6767
Obor Fyzika plazmatu a výboje v plynech
Klíčová slova Microwave Plasma; Nanopowder; gamma-Fe2O3; Mossbauer Spectroscopy; Lamb-Mossbauer Factor
Přiložené soubory
Popis Článek se zabývá syntézou dvou nanoprašků v mikrovlnném plazmatu: v prvním případě šlo o mikrovlnný pochodňový výboja za tlaku 1 bar a ve druhém o nízkotlaký výboj za tlaku 40 mbar. Morfologie, složení a vlastnosti prášku jsou studovány metodami TEM, XRD, Ramanovskou a Mossbauerovskou spektroskopii, a magnetickými měřeními. Analýza XRD prokázala pouze přítomnost gamma-Fe2O3 ( střední velikost krystalitů 24 nm v prvním vzorku a 13 nm ve druhém). Na základě Mossbauerovských spekter za teploty 5 K byla vyloučena přítomnost dalšich fázi oxidu železa ve vzorcích. Byla pozorována neobvykle výrazná teplotní závislost Lamb-Mossbauerova faktoru: I-SA(5 K)//(SA)(293 K) = 6 pro první vzorek a I-SA(5 K)//(SA)(293 K) = 22 pro druhý vzorek (integrovaná intezita spektra). Tento efekt je vysvětlen jako důsledek snížené aglomerace elektricky nabitých nanočástic v plazmatu, volné částice se samostaně pohybují při 293 K nebo se naklání pokud jsou součástí řetězce. V Mossbauerovských spektrech za pokojové teploty nebyla pozorována superparamagnetická fáze.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info