gamma-Fe2O3 Nanopowders Synthesized in Microwave Plasma and Extraordinarily Strong Temperature Influence on Their Mossbauer Spectra

Název česky Nanoprášky gamma-Fe2O3 syntetizované v mikrovlnném plazmatu a vyjimečně výrazná teplotní závislost jejich Mossbauerova spektra
Autoři DAVID Bohumil — PIZUROVA Nadežda — SCHNEEWEISS Oldřich — SANTAVA Eva — KUDRLE Vít JAŠEK Ondřej
Druh Článek v odborném periodiku
Citace DAVID, Bohumil, Nadežda PIZUROVA, Oldřich SCHNEEWEISS, Eva SANTAVA, Vít KUDRLE a Ondřej JAŠEK. gamma-Fe2O3 Nanopowders Synthesized in Microwave Plasma and Extraordinarily Strong Temperature Influence on Their Mossbauer Spectra. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, VALENCIA: AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS, 2012, roč. 12, č. 12, s. 9277-9285. ISSN 1533-4880. doi:10.1166/jnn.2012.6767.
Originální jazyk angličtina
Obor Fyzika plazmatu a výboje v plynech
WWW web publikace
Doi http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2012.6767
Klíčová slova Microwave Plasma; Nanopowder; gamma-Fe2O3; Mossbauer Spectroscopy; Lamb-Mossbauer Factor

Článek se zabývá syntézou dvou nanoprašků v mikrovlnném plazmatu: v prvním případě šlo o mikrovlnný pochodňový výboja za tlaku 1 bar a ve druhém o nízkotlaký výboj za tlaku 40 mbar. Morfologie, složení a vlastnosti prášku jsou studovány metodami TEM, XRD, Ramanovskou a Mossbauerovskou spektroskopii, a magnetickými měřeními. Analýza XRD prokázala pouze přítomnost gamma-Fe2O3 ( střední velikost krystalitů 24 nm v prvním vzorku a 13 nm ve druhém). Na základě Mossbauerovských spekter za teploty 5 K byla vyloučena přítomnost dalšich fázi oxidu železa ve vzorcích. Byla pozorována neobvykle výrazná teplotní závislost Lamb-Mossbauerova faktoru: I-SA(5 K)//(SA)(293 K) = 6 pro první vzorek a I-SA(5 K)//(SA)(293 K) = 22 pro druhý vzorek (integrovaná intezita spektra). Tento efekt je vysvětlen jako důsledek snížené aglomerace elektricky nabitých nanočástic v plazmatu, volné částice se samostaně pohybují při 293 K nebo se naklání pokud jsou součástí řetězce. V Mossbauerovských spektrech za pokojové teploty nebyla pozorována superparamagnetická fáze.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info