gamma-Fe2O3 Nanopowders Synthesized in Microwave Plasma and Extraordinarily Strong Temperature Influence on Their Mossbauer Spectra

Základní údaje

Originální název gamma-Fe2O3 Nanopowders Synthesized in Microwave Plasma and Extraordinarily Strong Temperature Influence on Their Mossbauer Spectra
Název česky Nanoprášky gamma-Fe2O3 syntetizované v mikrovlnném plazmatu a vyjimečně výrazná teplotní závislost jejich Mossbauerova spektra
Autoři
Bohumil David
Nadežda Pizurova
Oldřich Schneeweiss
Eva Santava
Vít Kudrle
Ondřej Jašek

Další údaje

Citace DAVID, Bohumil, Nadežda PIZUROVA, Oldřich SCHNEEWEISS, Eva SANTAVA, Vít KUDRLE a Ondřej JAŠEK. gamma-Fe2O3 Nanopowders Synthesized in Microwave Plasma and Extraordinarily Strong Temperature Influence on Their Mossbauer Spectra. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, VALENCIA: AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS, 2012, roč. 12, č. 12, s. 9277-9285. ISSN 1533-4880. doi:10.1166/jnn.2012.6767.
Originální jazyk angličtina
Obor Fyzika plazmatu a výboje v plynech
WWW
Druh Článek v odborném periodiku
Klíčová slova Microwave Plasma; Nanopowder; gamma-Fe2O3; Mossbauer Spectroscopy; Lamb-Mossbauer Factor

Anotace

Článek se zabývá syntézou dvou nanoprašků v mikrovlnném plazmatu: v prvním případě šlo o mikrovlnný pochodňový výboja za tlaku 1 bar a ve druhém o nízkotlaký výboj za tlaku 40 mbar. Morfologie, složení a vlastnosti prášku jsou studovány metodami TEM, XRD, Ramanovskou a Mossbauerovskou spektroskopii, a magnetickými měřeními. Analýza XRD prokázala pouze přítomnost gamma-Fe2O3 ( střední velikost krystalitů 24 nm v prvním vzorku a 13 nm ve druhém). Na základě Mossbauerovských spekter za teploty 5 K byla vyloučena přítomnost dalšich fázi oxidu železa ve vzorcích. Byla pozorována neobvykle výrazná teplotní závislost Lamb-Mossbauerova faktoru: I-SA(5 K)//(SA)(293 K) = 6 pro první vzorek a I-SA(5 K)//(SA)(293 K) = 22 pro druhý vzorek (integrovaná intezita spektra). Tento efekt je vysvětlen jako důsledek snížené aglomerace elektricky nabitých nanočástic v plazmatu, volné částice se samostaně pohybují při 293 K nebo se naklání pokud jsou součástí řetězce. V Mossbauerovských spektrech za pokojové teploty nebyla pozorována superparamagnetická fáze.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info