Informace o publikaci

Multidisciplinární přístup ke studiu říční krajiny

Autoři

JAKUBÍNSKÝ Jiří

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník z workshopu Geografický výzkum: společnost a příroda v období krize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://geoinovace.data.quonia.cz/workshop2012/Sbornik_prispevku_2012.pdf
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova river landscape; ecohydrology; ecosystem services; water management
Popis Říční krajina představuje ekosystém podél vodních toků, jehož fungování je přímo podmíněno přítomností řeky v krajině a prostorový rozsah definován obvykle rozlohou území ovlivněného říční vodou. Jelikož se jedná o prostor velmi atraktivní pro realizaci potřeb člověka, lze zde často pozorovat střet aktivit lidské společnosti s působením přirozených procesů, souvisejících s přítomností dynamicky se vyvíjející říční sítě. K základním proměnným, jejichž výzkum může být zdrojem cenným informací o stavu fluviálního prostředí, patří především aktuální charakter hydrografické sítě, resp. míra modifikace přirozeného stavu koryta s příbřežní zónou a intenzita antropogenního tlaku, jemuž je daná krajina dlouhodobě podrobena. V příspěvku jsou prezentovány možnosti analýzy vybraných ukazatelů relevantních pro získání komplexních informací o environmentálním stavu prostředí, fungování ekosystémových služeb říční krajiny a formování možného přístupu ke správě vodních toků, v kontextu trvale udržitelného rozvoje.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info