Informace o publikaci

Critical Reflections to Environmnetal Liability Directive Implementation in EU Member States

Logo poskytovatele
Název česky Kritické poznámky k implementaci směrnice o ekologické újmě v členských státech EU
Autoři

JANČÁŘOVÁ Ilona

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of International Scientific Publications: Ecology and Safety
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova environmental liability; Environmental Liability Directive; EU environmental law; Czech
Popis Směrnice 2004/35/CE nabyla účinnosti 30.4.2004. Členské státy EU měly 3 roky k její transpozici do národních právních řádů. Některé státy EU s tím měly značné problémy, a proto transpozice posledním členským státem byla dokončena teprve v roce 2010. Setkání osob zabývajících se danou problematikou, jež zorganizovala Komise koncem roku 2011 potvrdilo skutečnost, že předmětná právní úprava není dostatečně aplikována a že některé členské státy zatím s ní nemají žádné praktické zkušenosti. Příspěvek je zaměřen na předpokládané překážky pro řádnou implementaci s využitím příkladu České republiky. Jeho cílem je poukázat na některé důvody, mající omezující vliv na aplikaci předmětné právní úpravy, jmenovitě na existující právní rámec, potřebu upravovat ekologickou újmu na úrovni práva EU, otázku odpovědnosti za protiprávní jednání vs. jednání po právu, finanční zajištění, odpovědnost za ekologickou újmu způsobenou insolventním subjektem, nejasné a komplikované definice, omezenou časovou působnost směrnice a rozsah a druh nápravných opatření.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info