Informace o publikaci

Testovanie vzťahu vzájomnej závislosti korupcie a chudoby

Název česky Testování vztahu vzájemné závislosti korupce a chudoby
Autoři

MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ Beáta BAŠTEKOVÁ Andrea

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ekonomika a spoločnosť
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova corruption; corruption perception index; regresion analysis
Popis Dopad korupce na chudobu a její snižování jsou předmětem celosvětové diskuse. Mnoho mezinárodních studií Transparency International, Světové banky, Spojených národů potvrdilo dopad korupce na úroveň chudoby. Výskumnou otázkou je existencie vzájemného vztahu mezi mírou korupce kvantifikovanou indexem vnímání korupce a úrovní chudoby kvantifikovanou indexem lidského rozvoje. Cílem výzkumné studie je ověření existence tohoto vztahu a tím demonstrace korupce jako vážného problému. Pro analýzu byla využita data statistik Tansparency International a Spojených národů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info