Informace o publikaci

Odpovědnost v insolvenčním právu

Autoři

CHALUPECKÁ Kristýna

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Přednáška byla věnována důležitému právnímu institutu odpovědnosti a jejím projevům v oblasti insolvenčního práva. Řešena byla jak obecná teoretická východiska, tak i praktické aspekty. Představeny byly možnosti vzniku odpovědnostních vztahů v souvislosti s konáním (či nekonáním) dlužníka, věřitele a dalších subjektů insolvenčního řízení a také následky, kterým následně tyto subjekty musí čelit.
Související projekty: