Informace o publikaci

Diverzita mikro-meiofauny na řekách Rokytné a Loučce

Logo poskytovatele
Autoři

SCHENKOVÁ Jana OPRAVILOVÁ Věra HELEŠIC Jan

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Cílem naší práce je představit starší data získaná během výzkumu v letech 1999–2001 (GA206/02/0902) na 2 řekách z povodí Dyje – Rokytné a Loučce, neboť úctyhodný počet nalezených taxonů i jedinců, především prvoků, si zaslouží zveřejnění. Obě řeky ležící v povodí Dyje byly vybrány pro svoji podobnou hydrologickou charakteristiku a naopak odlišný výškový geografický stupeň, kdy řeka Rokytná představuje typický kolinní a řeka Loučka submontánní typ toku. S výjimkou ledna byly pravidelně měsíčně odebírány 2 vzorky sedimentu 1 ml na vybraných habitatech. Během 18 měsíců bylo na řece Rokytné odebráno 124 vzorků, na Loučce 110 vzorků. Celkový počet zjištěných taxonů a abundance mikro-meiobentosu byly značně vyrovnané: 269 taxonů a 19.479 jedinců na řece Rokytné a 241 taxonů a 20.182 jedinců na Loučce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info