Informace o publikaci

Diverzita drobných savců v horské rekreační chatě během 40 let

Autoři

GAISLER Jiří SCHENKOVÁ Jana

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis V letech 1969–2012 bylo v obytné budově z r. 1932, v Orlických horách 990 m n.m., odchyceno nebo nalezeno 460 jedinců 14 druhů: 7 hlodavců, 4 hmyzožravců a 3 netopýrů. Přesto, že vzorkování hlodavců a hmyzožravců nemohlo být jednotné (nepravidelné kontroly, různé pasti, nálezy mrtvých), materiál byl srovnán se vzorkem z nedaleké přírodní rezervace, získaným standardní metodikou: 585 jedinců 7 druhů hlodavců a 3 druhů hmyzožravců. Byla zjištěna závislost početního vývoje drobných zemních savců v budově na jejich početnosti v nedaleké NPR Bukačka během 37 let. Abundance i diverzita společenstva drobných zemních savců byly průkazně vyšší v lese. Také druhové složení se lišilo: pouze v budově zjištěny C. suaveolens, M. musculus a R. norvegicus, pouze v lese M. agrestis a M. avellanarius.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info