Informace o publikaci

Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2012

Autoři

ANDRÁŠKO Ivan ŠERÝ Ondřej BRAUN Martin JAŇURA Jakub VODA Petr ZRŮSTOVÁ Pavlína

Rok publikování 2013
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Studie "Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2012" přináší analýzu stavu trhu práce v Jihomoravském kraji na konci roku 2012. Vychází především z výsledků dotazníkového šetření, které v průběhu prvního čtvrtletí roku 2013 realizoval Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Brně ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Dotazníkové šetření bylo v tomto rozsahu provedeno již po jedenácté (poprvé v polovině roku 2003, poté ke konci let 2003 až 2011). Hlavním cílem dotazníkového šetření bylo podrobně analyzovat strukturu a vývoj zaměstnanosti v Jihomoravském kraji v roce 2012 dle standardních ukazatelů a porovnat ji s údaji za celou Českou republiku. Dále pak provést hodnocení predikce počtu zaměstnanců z konce roku 2011 a hodnocení předpokládaného pohybu na trhu práce v Jihomoravském kraji v roce 2013 a v neposlední řadě charakterizovat požadavky zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji na absolventy škol, analyzovat stav a očekávaný vývoj počtu agenturních zaměstnanců a prověřit hypotézu, zda se sídla podniků ve stále větší míře vzdalují od míst provozoven.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info