Informace o publikaci

Changes in species richness and species composition of vascular plants and bryophytes along a moisture gradient

Název česky Změny druhové bohatosti a druhového složení cévnatých rostlin a mechorostů podél vlhkostního gradientu
Autoři

HETTENBERGEROVÁ Eva HÁJEK Michal ZELENÝ David JIROUŠKOVÁ Jana MIKULÁŠKOVÁ Eva

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Preslia : časopis české botanické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.ibot.cas.cz/preslia/P133Hettenbergerova.pdf
Obor Botanika
Klíčová slova species richness; moisture; plants
Popis Podél vlhkostního gradientu vykazoval počet druhů cévnatých rostlin unimodální odpověď s optimem posunutým do sucha. Tento výsledek nebyl zapříčiněn jen vlivem okrajového efektu. Korelace mezi počtem druhů a produktivitou (pozitivní) a vápníkem v půdě (negativní) se lišily od většiny výsledků uváděných v literatuře, což ukazuje, že vztah mezi vlhkostí a druhovou bohatostí pravděpodobně nebyl v našem datovém souboru těmito faktory ovlivněn. V případě korelací s poměrem N:P v biomase, který indikuje úroveň limitace produktivity přístupností fosforu, jsme v souladu s jinými studiemi zjistili negativní vztah k celkovému počtu druhů a pozitivní vztah k zastoupení ohrožených druhů; vlhkost půdy však s těmito proměnnými korelovala silněji. Druhová bohatost mechorostů lineárně klesala směrem k suchým loukám a nekorelovala s žádnými měřenými prvky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info