Informace o publikaci

Sexuální morálka, koexistence norem a kontrola myšlení ve středověké Evropě : případ Petra Vidala

Logo poskytovatele
Autoři

ZBÍRAL David

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Religio: revue pro religionistiku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova Peter Vidal; sexual morals; norm and deviation; coexistence of norms; control of thought and speech; inquisition; inquisitional discourse; register of Jacques Fournier; medieval Languedoc
Přiložené soubory
Popis Tento článek je případovou studií středověké religiozity, založenou na procesních záznamech proti Petru Vidalovi v inkvizičním registru Jakuba Fourniera, biskupa Pamiers. Případ Petra Vidala ukazuje, že ne všichni středověcí křesťané uvažovali o všech morálních otázkách v eschatologických termínech. Petrova morálka je sice odlišná od morálky požadované Jakubem Fournierem, ale nepředstavuje odchylku od jiné normy, nýbrž doklad koexistence různých norem v Languedoku 14. století. Rovněž dosvědčuje mnohaúrovňovou přísnou kontrolu řeči a myšlení. Konečně Petrův případ otevírá zajímavé průhledy do inkvizičního přeznačování vztahu mezi řečí, jednáním a vnitřní vírou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info